/9

NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA 8

Upload: DoPVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 447|Tải về: 0

A. Phần mở đầu Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Thì yếu tố con người luôn luôn chiếm vi trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “ Muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ

[Ẩn quảng cáo]