/2

Nhị Thức NewTon

Upload: NguyenVy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 371|Tải về: 0

NHỊ THỨC NIU-TƠN I. Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn VD1.Tìm hệ số của x10 trong khai triển nhị thức , biết rằng  VD2. Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức  VD3. Tìm hệ số của số hạng chứa x26 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của , biết rằng  VD4. Tìm hệ số của x

[Ẩn quảng cáo]