/1

nhiem vu cua BCS lop bach dang ls

Upload: ManhHiepNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 90|Tải về: 0

NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP 1. Lớp trưởng. - Theo dõi và bao quát tình hình chung của cả lớp. - Theo dõi sĩ số các buổi học, chấm công cho các thành viên trong lớp (vào Sổ điểm), tổng hợp số ngày nghỉ của các thành viên vào cuối mỗi tháng. - Tổng hợp sổ theo dõi của các lớp phó và các tổ trưởng vào cuối tuần. 2. Lớp phó Học tập. - Theo dõi mọi tình hình liên quan đến vấn đề học tập, bao gồm: + Theo dõi việc thực hiện các giờ Tự học (Buổi chiều và Buổi tối). + Theo dõi những trường hợp đi học muộn. + Theo dõi những trường hợp nghỉ học không phép. + Theo dõi những trường hợp bỏ tiết. + Theo dõi những trường hợp không thuộc bài hoặc không làm bài tập. - Tổng hợp tình hình theo dõi và nộp cho lớp trưởng vào cuối tuần. 3. Lớp phó Văn - Thể. - Làm công tác về Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao. - Theo dõi tình hình thực hiện các buổi Tập thể dục (Buổi sáng và Giữa giờ). - Chuẩn bị các Bài hát hoặc Tiết mục Văn nghệ cho những giờ Truy bài, các buổi Sinh hoạt đầu tuần (khi lớp trực tuần), các đợt Thi đua Chào mừng các ngày Lễ, Tết. - Báo cáo cho Lớp trưởng những thành viên không nghiêm túc, tích cực vào cuối tuần. 4. Lớp phó Lao động. - Theo dõi việc thực hiện các buổi Vệ sinh khu vực (được phân công) vào các buổi sáng. - Theo dõi việc trực nhật hằng ngày của từng bàn, báo cáo Giáo viên Chủ nhiệm những bàn bàn quét lớp không sạch. - Theo dõi việc thực hiện các buổi lao động do nhà trường phân công về sĩ số, chuẩn bị dụng cụ lao động và tinh thần tự giác, tích cực của các thành viên trong lớp. - Tổng hợp tình hình theo dõi cho lớp trưởng vào cuối tuần. 5. Lớp phó Đời sống. - Theo dõi và kịp thời báo cáo cho Giáo viên Chủ nhiệm những bạn ốm đau. - Hằng ngày theo dõi và báo cáo với Tổ Hành chính (Thầy Thoại) cắt cơm đối với những bạn ốm đau không ăn được, những bạn xin nghỉ về nhà hoặc những bạn không ăn. 6. Các Tổ trưởng. - Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp học tập, rèn luyện của các thành viên trong tổ. - Tổng hợp hoạt động của tổ và nộp cho lớp trưởng vào cuối tuần. 7. Đội Cờ đỏ. - Theo dõi những trường hợp đánh nhau, nói tục, chửi bậy và báo cáo Giáo viên Chủ nhiệm và Tổng Phụ trách Đội. - Theo dõi việc thực hiện Điều lệ Đội TNTP của các thành viên trong lớp. - Theo dõi việc đeo khăn quàng đỏ của các thành viên trong lớp. - Tổng hợp kết quả theo dõi và nộp cho lớp trưởng vào cuối tuần.