/5

những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4562|Tải về: 9

Bài 19 NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỈ X – XV1.Mục tiêu bài học:a. Kiến thức:Học sinh nắm được:-Dân tộc ta luôn phải tổ chức những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm suốt từ thế kỉ X – XV.-Với tinh thần đoàn kết, thông minh, dũng cảm, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần yêu nước

[Ẩn quảng cáo]