/4

Những đặc sắc trong bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương.

Upload: LeThuThao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 3566|Tải về: 33

Đề: Những đặc sắc trong bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương. Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dâc tộc, vị lãnh tụ vĩ đạo của đất nước và là vị cha già hiền từ của mọi người dân Việt Nam. Với cái tên gọi “Bác” thân thương và gần gũi của chúng ta luôn là hiện thân của những

[Ẩn quảng cáo]