Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NỘI DUNG CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ... VIÊN DỰ BỊ

Lượt xem:321|Tải về:7|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI: TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI MỘT SỐ NỘI DUNG CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VÀ VÀ ĐỘI VIÊN DỰ BỊ. A. CÂU HỎI: I. Những hiểu biết về Đảng quang vinh: Câu1: Ngày tháng năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 2: Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 3: Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội toàn quốc? Câu 4: Hãy nêu điểm khác nhau giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc? Câu 5: Bí thư huyện ủy Núi Thành hiện nay là ai? Câu 6: Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam hiện nay là ai? Câu 7: Ai là tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay? Câu 8: Ai là bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 2? II. Những hiểu biết về Bác Hồ kính yêu: Câu 9: Em hãy nêu nội dung 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng? Chủ đề năm học? Câu 10: Em hãy tóm tắt tiểu sử Bác Hồ? tiểu sử Liên đội, chi đội em mang tên và tiểu sử Kim Đồng? Câu 11: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê quán của Bác ở đâu? Câu 12: Bác Hồ mất ngày tháng năm nào? Câu 13: Họ và tên thân sinh của Bác Hồ? Câu 14: Những tên gọi khác ( hoặc bí danh ) của Bác Hồ? Câu 15: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày tháng năm nào? Tại đâu? Câu 16: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Câu 17: Lăng Bác Hồ được đặt tại đâu? Câu 18: Em hãy kể 1 câu chuyện về Bác Hồ? Câu 19: Em hãy hát 1 bài hát về Bác Hồ và hát một trong số các bài hát qui định ( cho biết tên tác giả )? Câu 20: Em hãy đọc 1 bài thơ viết về Bác Hồ hoặc do Bác Hồ sáng tác? III. Những hiểu biết về tổ chức Đội TNNĐ Hồ Chí Minh: Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Câu 22: Bài hát Đội ca còn có tên gọi khác là gì, do ai sáng tác? Câu 23: Em hãy nêu khẩu hiệu hành động của Đội? Câu 24: Em hãy nêu lời hứa của Đội viên? Câu 25: Em hãy cho biết các ngày đổi tên của Đội? Câu 26: Em hãy nêu nhiệm vụ của người đội viên, nội qui học sinh, nội dung 4 hành vi văn hoá? Câu 27: Em hãy cho biết ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ và ý nghĩa của cờ Đội? Câu 28: Em hãy nêu các yêu cầu đối với Đội viên? Câu 29: Bài hát Quốc ca còn có tên gọi khác là gì, do ai sáng tác? Câu 30: Em hãy cho biết họ, tên và quê quán của người đội viên đầu tiên? Câu 31: Em hãy cho biết ý nghĩa của động tác chào tay ( Chào kiểu đội viên TNTP ). Câu 32: Hãy cho biết độ tuổi được kết nạp và đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh? Câu 33: Điều kiện được đứng vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh? Câu 34: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm mấy chương, mấy điều? Câu 35: Hãy cho biết các loại cự ly được sử dụng trong việc chỉnh đón đội hình, đội ngũ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh? Câu 36: Thủ lệnh của người chỉ huy Đội là tay gì? Câu 37: Hãy nêu khẩu lệnh của động tác dậm chân tại chỗ? Câu 38: Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam? IV. Những hiểu biết về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kiến thức phổ thông cần biết khác. Câu 39: Em hãy kể tên các chuyên hiệu mà em đã thực hiện trong chương trình rèn luyện đội viên và các chủ điểm mà đội viên dự bị, nhi đồng đã thực hiện ? Câu 40: Em hãy cho biết họ và tên thầy Hiệu trưởng, thầy Hiệu phó, cô Tổng phụ trách, thầy cô phụ trách lớp. Câu 41: Bí thư Huyện Đoàn Núi Thành và Đoàn xã TX2? Câu 42: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam hiện nay là ai? Câu 43: Ngày tháng năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? Câu 44: Người Đoàn viên đầu tiên là ai? Câu 45: Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua mấy kỳ đại hội toàn quốc? Câu 46: Ai là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay? Câu 47