/5

NỘI DUNG CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ... VIÊN DỰ BỊ

Upload: NgocChip.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 653|Tải về: 13

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI: TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI MỘT SỐ NỘI DUNG CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VÀ VÀ ĐỘI VIÊN DỰ BỊ. A. CÂU HỎI: I. Những hiểu biết về Đảng quang vinh: Câu1: Ngày tháng năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 2: Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đản

[Ẩn quảng cáo]