Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Noi dung hop PHHS dau nam.doc

Lượt xem:300|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD-ĐT TÂN HỒNGTRƯỜNG THCS PHƯỚC TIÊNSố: …………/HD-THCS PTVề việc tổ chức họp PHHS đầu năm học 2009-2010CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcThông Bình, ngày 20 tháng 08 năm 2009Kính gửi: Các đồng chí GVCN các khối lớp.Nhằm chuẩn bị tốt nội dung và mang tính thống nhất chung toàn trường trong ngày họp PHHS đầu năm, nay trường THCS Phước Tiên hướng dẫn nội dung họp như sau:I. Công tác chuẩn bị:Chủ trì: Giáo viên chủ nhiệm lớp.Thời gian: GVCN chọn thời gian phù hợp để thực hiện (phải thực hiện trước ngày 30/8/2009). Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút; Buổi chiều từ: 13 giờ 30 phút.Địa điểm: Phòng học của lớp.Vệ sinh phòng học, phục vụ nước uống: Phân công HS của lớp tự làm.Giấy mời: Nhận mẫu thơ mời tại đồng chí Văn thư từ ngày 21/8/2009.II. Tiến trình, nội dung:Kiểm diện phụ huynh, thu giấy mời...