Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ nhất* Thời gian: 15h ngày 20/8/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 6B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm chung của trường và của lớp.Khối 6 năm học trước: 115* Học lực: Giỏi: 21= 20%, Khá: 44 = 41,9%, TB: 34 = 32,4 Yếu: 6 = 5,7%* Hạnh Kiểm: Tốt: 84 = 80% khá: 17 = 16,2 TB: 4 = 3,8% Yếu: 0Lớp 7B:* Học lực: Giỏi: 9 = 26,5% ( HSG gồm các em sau: Trâm Anh, Đạo, Định, Lê Hương, Phương, Thùy, Thu Trang, Trung, Xoan), Khá: 14 = 40% ( HS khá gồm các em: Lan Anh, Chính, Dung, Đông, Giang, Tạ Hương, Hiện, Hồng Liên, Tuyết Mai, Tuân, Tuấn, Kiều Mạnh Tiến, Lê Việt Tiến, Kim Xuyến), TB: 11 =...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:741|Tải về:6|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: