/7

Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1093|Tải về: 9

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ nhất* Thời gian: 15h ngày 20/8/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 6B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm chung của trường và của lớp.Khối 6 năm học trước: 115* Học lực: Giỏi: 21= 20%, Khá: 44 = 41,9%, TB: 34 = 32,4 Yếu: 6 = 5,7%* Hạnh Kiểm: Tốt: 84 = 80% khá: 17 = 16,2 TB: 4 = 3,8% Yếu: 0Lớp 7B:* Học lực: Giỏi: 9 = 26,5% ( HSG gồm các em sau: Trâm Anh, Đạo, Định, Lê Hương, Phương, Thùy, Thu Trang, Trung, Xoan), Khá: 14 = 40% ( HS khá gồm các em: Lan Anh, Chính, Dung, Đông, Giang, Tạ Hương, Hiện, Hồng Liên, Tuyết Mai, Tuân, Tuấn, Kiều Mạnh Tiến, Lê Việt Tiến, Kim Xuyến), TB: 11 =...