/7

Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1763|Tải về: 11

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ nhất* Thời gian: 15h ngày 20/8/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 6B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm chung của trường và của lớp.Khối 6 năm

[Ẩn quảng cáo]