/4

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 326|Tải về: 2

Ngày soạn : 25 / 3 / 2012Ngày kí : 26 / 3 / 2012Tiết 92 : NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌCA. Mục tiêu Giúp HS : - Nắm vững các khái niệm về nội dung và hình thức văn bản văn học.- Biết vận dụng những tri thức đó để tìm hiểu văn bản văn học.B. Phương tiện. - SGK, SGV. - Hướng dẫn thực hiện c

[Ẩn quảng cáo]