/11

Nói giảm, nói tránh

Upload: NguyenvanChien.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 835|Tải về: 2

Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh: Ví dụ: ? Giải thích cách dùng từ in đậm trong các trường hợp sau: - Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này , phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác… Bác đã đi rồi sao bác ơi! - Lượng con ông Độ đây mà…rõ tội nghiệ

[Ẩn quảng cáo]