/2

noi quy lop hoc

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 640|Tải về: 0

Phòng gd.đt huyện quỳ hợp Trường tHCS nghĩa xuânCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNghĩa Xuân, ngày 15 tháng 8 năm 2010.NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ CÁC HÀNH VI, NGÔN NGỮ, ỨNG XỬ, TRANG PHỤC CỦA HỌC SINH THEO ĐIỀU 38,39,40 CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌCI CÁC

[Ẩn quảng cáo]