Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

noi quy lop hoc

Lượt xem:253|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng gd.đt huyện quỳ hợp Trường tHCS nghĩa xuânCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNghĩa Xuân, ngày 15 tháng 8 năm 2010.NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ CÁC HÀNH VI, NGÔN NGỮ, ỨNG XỬ, TRANG PHỤC CỦA HỌC SINH THEO ĐIỀU 38,39,40 CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌCI CÁC CĂN CỨ ĐỂ QUY ĐỊNH:- Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của sở giáo dục & đào tạo tỉnh Nghệ An.- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của phòng giáo dục & đào tạo huyện Quỳ Hợp.- Căn cứ vào quy chế phối hợp giữa hiệu trưởng nhà trường - chủ tịch công đoàn – đội TNTP Hồ Chí Minh trong năm học.- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.Ban giám hiệu và chủ tịch công đoàn...