/2

Nội quy thư viện trường THCS

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 793|Tải về: 11

PHÒNG GD& ĐT LỤC NAMTRƯỜNG THCS TIÊN NHACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNỘI QUY THƯ VIỆN 1. Bạn đọc của Thư viện.Các thầy cô giáo, cán nhân viên trong nhà trường; các em học sinh trong toàn trường đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.2. Trách nhiệm của bạn đọc.a. Khi vào thẻ thư viện.- Báo cáo với cán bộ phụ trách thư viện hiện đang học tại lớp, họ và tên của giáo viên chủ nhiệm trước khi vào thư viện;- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.b. Trong thư viện.- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu...