/13

Ôn nhận biết các hình(tròn,vuông,tam giác,chữ nhật)

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4110|Tải về: 28

Giáo ánĐề tài:*Ôn tập nhận biết hình vuông,hình chữ nhật,hình tam giác,hình tròn.*Tiếp tục tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng.Lứa tuổi :Mẫu giáo bé Giáo viên :Lê Thu Hiền Trường :Mầm non Tuổi HoaI.Mục đích yêu cầu:•Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các hình tròn,hình vuông,hình tam giác,hình chữ nhật.•Biết tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng.II.Chuẩn bị:•Mỗi trẻ một số đồ dùng học toán trong đó có 6 hình+1 hình vuông+1 hình tam giác+2 hình tròn có màu sắc khác nhau.+2 hình chữ nhật có màu sắc khác nhau•Đồ dùng của cô giống đồ dùng của trẻ nhưng kích thước to hơn. •4 chiếc đồng hồ to với 4 loại hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật.•Một số vòng nhiều hơn số trẻ có gắn các hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật.•16 mặt đồng hồ và khung đồng hồ có dạng hình tròn,hình vuông,hình tam giác,hình chữ nhật.•Đàn óc gan•Một số dây đồng hồ và mặt đồng hhồ...