Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

On nhan biet so 1, 2

Lượt xem:220|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGNgày 09 /09 / 2010Hoạt động 1: Ôn nhận biết số lượng 1, 2I.Mục đích yêu cầu:-Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các chữ số 1, 2. Biết xếp đồ chơi tương ứng với số lượng.-Củng cố kỹ năng đếm trong phạm vi 2, khả năng nhận biết số 1, 2.-Trẻ thích thú tham gia vào hoạt động., trẻ ham thích học toán.II.Chuẩn bị:-Máy đĩa+ đĩa nhạc thể dục-Các thẻ số, 1 tờ giấy trắng-Đồ dùng đồ chơi có số lượng 1, 2III.Tiến trình hoạt động:1.Hoạt động đón trẻ:-Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé.2. Hoạt động học :HĐ1:Cho trẻ hát bài “Ngày vui của bé” .HĐ2: Cho trẻ tìm xung quanh lớp những nhóm đồ chơi có số lượng 1, 2-Cô gắn 2 cái cặp, 2 quyển vở, 2 bút chì, 2 bảng con-Cô gọi 1 vài trẻ trả lời-Cô nói (Lắng nghe)2 , (Nghe gì)2-Cho...