Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/47

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

on tap he toan + tieng viet lop 5

Bài : Ôn tập về số tự nhiênBài 1: a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị? b) Số tự nhiên bé nhất là số nào? c) Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?Bài 2: Đọc mỗi số sau và nêu chữ số 7 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào :65 378 ; 871 904 ; 3 207 500 ; 197 080 126Bài 3: Viết số gồm có :2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm và 8 đơn vị4 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 7 trăm, 8 chục và 5 đơn vị1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn và 9 đơn vị* 8 triệu , 4 nghìn và 8 chục Bài 4: Viết số tự nhiên :Bé nhất có ba chữ số c) Số lẻ bé nhất có hai chữ sốlớn nhất có ba chữ số d) Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số Bài...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:720|Tải về:20|Số trang:47

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: