/12

ÔN TẬP LỚP 7 HKII

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 365|Tải về: 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TỰ LUẬN: Dạng : Bài toán thống kê. Bài 1: Thời gian làm bài tập của các hs lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau: Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?Tính số trung bình cộng? Vẽ biểu đồ đoạn thẳng? Bài 2: Thời

[Ẩn quảng cáo]