/22

on tap phan lam van

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 427|Tải về: 1

Tiết 98 ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN Em hãy nhắc lại các đơn vị kiến thức Làm văn đã học ở chương trình Ngữ Văn 10? Các đơn vị kiến thức Làm văn đã học ở chương trình Ngữ Văn 10: Văn tự sự, thuyết minh, nghị luận. Cách tóm tắt văn bản tự sự, thuyết minh. Lập kế hoạch cá nhân và viết quảng cáo. Cách thức

[Ẩn quảng cáo]