Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ôn tập truyện kí việt nam hiẹn đại

Lượt xem:370|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM HIỆN ĐẠII/ Những điểm cần lưu ý về bài học :Để ôn tập tốt về những truyện kí đã học , cần có sự chuẩn bị ôn tập nhằm khắc sâu những kiến thức cơ bản về truyện kí Việt Nam hiện đại. Cần chú ý, các văn bản truyện kí được học ở lớp 8 không cấu tạo theo trục văn học sử mà chủ yêý theo thể loại trục , khác với chương trình , sách giáo khoa chỉnh lí năm 1995 .Truyện kí hiện đại là mảng kiến thức đã được học từ hai lớp 6,7. Khi ôn tập nên nhớ lại những văn bản này để rút ra những đặc điểm chung của truyện kí hiện đại .Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 là văn bản nhật dụng thuyết minh về một vấn đề khoa học : sự nguy hiểm của rác thải , nhất là rác thải...