/1

ôn tập truyện kí việt nam hiẹn đại

Upload: ThanhQuangDang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 552|Tải về: 1

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM HIỆN ĐẠII/ Những điểm cần lưu ý về bài học :Để ôn tập tốt về những truyện kí đã học , cần có sự chuẩn bị ôn tập nhằm khắc sâu những kiến thức cơ bản về truyện kí Việt Nam hiện đại. Cần chú ý, các văn bản truyện kí được học ở lớp 8 không cấu tạo theo trục văn học sử mà chủ y

[Ẩn quảng cáo]