/3

Ôn tập truyện và kí

Upload: NguyenHoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 558|Tải về: 0

ÔN TẬP TRUYỆN VÀ KÍ I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh -Hình thành được những hiểu biết sơ lược về các thể truyện, kí trong loại hình tự sự. -Nắm được nội dung, đặc sắc nghệ thuật của các truyện, kí hiện đại.1.Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV 2.Học sinh: Học bài, xem bài mớiIII-TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT Đ

[Ẩn quảng cáo]