Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Lượt xem:4298|Tải về:16|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAMI. VỀ NỘI DUNG: Câu 1 : Bên cạnh những nội dung yêu nước đã có trong các giai đoạn trước, ở hai giai đoạn văn học này (từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX và nửa cuối thế kỷ XIX) xuất hiện những nội dung mới: ý thức về vai trò của hiền tài đối với đất nước (Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm), tư tưởng canh tân đất nước (Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ) ... Chủ nghĩa yêu nước trong văn học nửa cuối thế kỷ XIX mang âm hưởng bi tráng qua các sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu. Câu 2: Có thể nói chủ nghĩa nhân đạo trong văn học giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến nhà đầu thế kỷ XIX xuất hiện thành trào lưu bởi lẻ: những tác phẩm mang nội dung nhân đạo xuất hiện nhiều, xuất hiện...