/4

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 5769|Tải về: 23

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAMI. VỀ NỘI DUNG: Câu 1 : Bên cạnh những nội dung yêu nước đã có trong các giai đoạn trước, ở hai giai đoạn văn học này (từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX và nửa cuối thế kỷ XIX) xuất hiện những nội dung mới: ý thức về vai trò của hiền tài đối với đất nước (Chiếu

[Ẩn quảng cáo]