/2

On thi vao 10-Chu de Chung minh bang ... vuong goc, thang hang

Upload: VuThiThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 293|Tải về: 1

§6.CHỨNG MINH BẰNG NHAU – SONG SONG, VUÔNG GÓC - ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG A.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Tam giác bằng nhau a) Khái niệm:  b) Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: c.c.c; c.g.c; g.c.g. c) Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông: hai cạnh góc vuông; cạnh huyền và một cạnh góc vuôn

[Ẩn quảng cáo]