/1

On thi vao 10-Chu de Chung minh tam giac dong dang.doc

Upload: VuThiThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 277|Tải về: 1

Chủ đề VII §8.CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG HỆ THỨC HÌNH HỌC A.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Tam giác đồng dạng -Khái niệm:  -Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác: c – c – c; c – g – c; g – g. -Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông: góc nhọn; hai cạnh góc vuông; cạnh huyền - cạnh góc vu

[Ẩn quảng cáo]