/4

OXI Luu Huynh co ban va nag cao ... Phan dang )

Upload: GomenasaiHD.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 321|Tải về: 2

O2 , S CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO I. Chuỗi phản ứng : Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: SSO2SH2SH2SO4SO2Na2SO3SO2SO3H2SO4FeSO4Fe(OH)2FeSO4BaSO4. b. Na2SH2SK2SH2SFeSH2SSH2SSO2H2SO4 SO2Na2SO3SO2SZnS. c. H2SO4SO2H2SO4Fe2(SO4)3Fe(OH)3Fe2(SO4)3  K2SO4

[Ẩn quảng cáo]