/1

PHÂN BIỆT CAN/ COULD- BE ABLE TO

Upload: HoangPrince.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 322|Tải về: 0

Can, could and be able to A Chúng ta dùng can để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì. Chúng ta dùng can+infinitive (can do/can see… ) We can see the lake from our bedroom window. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hồ từ cửa sổ phòng ngủ. Can you speak any foreign languag

[Ẩn quảng cáo]