Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân biệt lỗi cố ý trực tiếp với lỗi cố ý gián tiếp? Cho ví dụ.

Lượt xem:5389|Tải về:32|Số trang:1 | Ngày upload:13/12/2012

Phân biệt lỗi cố ý trực tiếp với lỗi cố ý gián tiếp? Cho ví dụ.