/7

Phan Đình Giót, To Vinh Dien, la Van Cau, Ba Van Dan

Upload: MiMiNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1884|Tải về: 2

Phan Đình Giót (1922-13/3/1954), là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. [1][2]Mục lục[ẩn]1 Tiểu sử 2 Tham gia trận Điện Biên Phủ 3 Khen thưởng 4 Chú thích [sửa] Tiểu sửPhan

[Ẩn quảng cáo]