Phần mềm Mario- luyện gõ 10 ngón

Upload: LeMinhQuoc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 49005|Tải về: 3853

Phần mềm học tập Tin học 6- Mario- Gmouse2- Solarsystem- MariottCác bạn down về, giải nén và chạy file cài đặt .exe. Mỗi phần mềm đã có hướng dẫn cụ thể cho các bước thực hành. T&T -HUYNAMYEN...

Phần mềm học tập Tin học 6
- Mario
- Gmouse2
- Solarsystem
- Mariott
Các bạn down về, giải nén và chạy file cài đặt .exe. Mỗi phần mềm đã có hướng dẫn cụ thể cho các bước thực hành.
T&T -HUYNAMYEN
[Ẩn quảng cáo]