Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phần mềm Mario- luyện gõ 10 ngón

Lượt xem:46586|Tải về:3733|Số trang:0 | Ngày upload:09/11/2012

Phần mềm học tập Tin học 6- Mario- Gmouse2- Solarsystem- MariottCác bạn down về, giải nén và chạy file cài đặt .exe. Mỗi phần mềm đã có hướng dẫn cụ thể cho các bước thực hành. T&T -HUYNAMYEN...

Phần mềm học tập Tin học 6
- Mario
- Gmouse2
- Solarsystem
- Mariott
Các bạn down về, giải nén và chạy file cài đặt .exe. Mỗi phần mềm đã có hướng dẫn cụ thể cho các bước thực hành.
T&T -HUYNAMYEN