Phần mềm toán học đánh trong Word

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 353|Tải về: 5

Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0Phần mềm dùng thích hợp nhất với Office Word 2003 và các Office trước 2003. Với các Office khác đang nghiên cứu thay đổi cho phù hợpChắc chắn máy tính của bạn đã cài đặt Office 2003 có Word. Trước khi cài đặt bạn phải tắt Word.Nếu file cài đặt đang còn là file nén thì bạHướng dẫn cài đặt MyEqText3.0

Phần mềm dùng thích hợp nhất với Office Word 2003 và các Office trước 2003. Với các Office khác đang nghiên cứu thay đổi cho phù hợp
Chắc chắn máy tính của bạn đã cài đặt Office 2003 có Word. Trước khi cài đặt bạn phải tắt Word.
Nếu file cài đặt đang còn là file nén thì bạn phải giải nén.
Bạn bấm đúp vào file MyEqText3.0_Setup để bắt đầu cài đặt
Máy mặc định cài vào C:Program Files bạn cũng không nên sửa lại
Chọn Next liên tiếp. Cuối cùng chọn Finish . Nhưng bạn cần phải khởi động lại máy. Nếu không khi dùng bạn sẽ thấy một số công thức bị lỗi.
Chưa được mở Word, bạn hãy ra màn hình Desktop bấm đúp vào Shortcut MyEqText3.0 để mở MyEqText. Từ nay về sau khi bạn mở Word là đã có MyEqText . Hãy bấm mở file hướng dẫn sử dụng để làm quen
Khi muốn tạm không có MyEqText bạn hãy tắt Word rồi vào Start All ProgramsMyEqText3.0 bấm đúp vào biểu tượng Tạm bỏ MyEqText. Cần phân biệt Tạm bỏ MyEqText với gỡ bỏ MyEqText. Muốn gỡ bỏ bạn phải vào Control Panel để thực hiện Remove MyEqText, không nên dùng các chương trình gỡ bỏ khác.
Khi bạn muốn có MyEqText trở lại hãy tắt Word và ra màn hình Desktop bấm đúp vào Shortcut MyEqText3.0.
------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Dành cho những người biết quản lý và có nhiều tài nguyên trong file Normal.dot
(Nếu bạn không biết quản lý file Normal.dot hoặc không có tài nguyên gì ở đó thì không cần quan tâm đến điều này)
Nếu bạn biết quản lý file Normal.dot và có nhiều tài nguyên trong đó thì trước khi ra màn hình Desktop bấm đúp vào Shortcut MyEqText3.0 để mở MyEqText bạn hãy tìm và copy file Normal.dot của bạn và paste vào thư mục Unistall trong C:Program FilesMyEqText3.0. Khi đó mỗi khi bạn chọn “Tam bỏ MyEqText” thì mọi chuyện lại quay về trước khi bạn có MyEqText.
-------------------------------------------------------------------------------

[Ẩn quảng cáo]