/5

Phân phối chương trình

Upload: TrucLy.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 308|Tải về: 1

Phân phối chương trình ngữ văn 7 ((( Cả năm: 35 tuần x 4tiết/tuần = 140tiết Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú  1 1 2 3 4 Cổng trường mở ra Mẹ tôi Từ ghép Liên kết trong văn bản   2 5 6 7 8 Cuộc chia tay của những con búp bê Cuộc chia tay của những con búp bê Bố cục trong văn bản Mạch lạc

[Ẩn quảng cáo]