Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình

Lượt xem:181|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:17/07/2013

Phân phối chương trình ngữ văn 7 ((( Cả năm: 35 tuần x 4tiết/tuần = 140tiết Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú 1 1 2 3 4 Cổng trường mở ra Mẹ tôi Từ ghép Liên kết trong văn bản  2 5 6 7 8 Cuộc chia tay của những con búp bê Cuộc chia tay của những con búp bê Bố cục trong văn bản Mạch lạc trong văn bản  3 9 10 11 12 Những câu hát về tình cảm gia đình Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người Từ láy Quá trình tạo lập văn bản. Viết bài làm văn số 1 ở nhà.  4 13 14 15 16 Những câu hát than thân Những câu hát châm biếm Đại từ Luyện tập tạo lập văn bản  5 17 18 19 20 Sông núi nước Nam. Phò giá về kinh Từ Hán Việt Trả bài làm văn số 1 Tìm hiểu chung về văn biểu cảm  6 21 22 23 24 Côn Sơn ca. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Tự học có hướng dẫn) Từ Hán Việt (tiếp) Đặc điểm văn biểu cảm Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm  7 25 26 27 28 Đọc thêm Sau phút chia li. Bánh trôi nước Quan hệ từ Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm  8 29 30 31- 32 Qua Đèo Ngang Bạn đến chơi nhà Viết bài làm văn số 2  9 33 34 35 36 Chữa lỗi về quan hệ từ Đọc thêm Xa ngắm thác núi Lư. Phong Kiều dạ bạc Từ đồng nghĩa Cách lập ý của bài văn biểu cảm  10 37 38 39 40 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ) Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê(Hồi hương ngẫu thư) Từ trái nghĩa Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người  11 41 42 43 44 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Kiểm tra văn Từ đồng âm Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm  12 45 46 47 48 Cảnh khuya. Rằm tháng giêng Kiểm tra tiếng Việt Trả bài làm văn số 2 Thành ngữ  13 49 50 51-52 Trả bài kiểm tra văn. Trả bài kiểm tra tiếng Việt Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học Viết bài làm văn số 3  14 53- 54 55 56 Tiếng gà trưa Điệp ngữ Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học  15 57 58 59- 60 Một thứ quà của lúa non: Cốm Chơi chữ Làm thơ lục bát  16 61 62 63 64 Chuẩn mực sử dụng từ Ôn tập vă