/2

Phân phối chương trình Công nghệ 8

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 918|Tải về: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHCÔNG NGHỆ 8Cả năm: 52 tiết.Học kỳ I: 27 tiết. Học kỳ II: 25 tiết.TuầnTiếtNội dung HỌC KỲ IPhần 1: BẢN VẼ KỸ THUẬTChương 1: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC1Tiết 1 Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất

[Ẩn quảng cáo]