Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình Công nghệ 8

Lượt xem:564|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHCÔNG NGHỆ 8Cả năm: 52 tiết.Học kỳ I: 27 tiết. Học kỳ II: 25 tiết.TuầnTiếtNội dung HỌC KỲ IPhần 1: BẢN VẼ KỸ THUẬTChương 1: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC1Tiết 1 Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngTiết 2 Bài 2. Hình chiếu2Tiết 3 Bài 4. Bản vẽ các khối đa diệnTiết 4 Bài 3;5.Thực hành Hình chiếu của vật thể; Thực hành Đọc bản vẽ các khối đa diện3Tiết 5 Bài 6. Bản vẽ các khối trònTiết 6 Bài 7. Thực hành Đọc bản vẽ các khối tròn xoayChương II: BẢN VẼ KỸ THUẬT4Tiết 7 Bài 8;9. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt Bản vẽ chi tiếtTiết 8 Bài 11. Biểu diễn ren5Tiết 9Bài 10;12.Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt; Thực hành đọc...