/4

Phân phối chương trình giảm tải Hóa học 11 (Cơ bản)

Upload: DiepNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 856|Tải về: 6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN.Cả năm : 37 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết + 2 tuần ôn học kỳHọc kỳ I : 19 tuần (36 tiết)Học kỳ II : 18 tuần (34 tiết)Học kỳ ITuầnChươngTiếtNội dung11,2Ôn tập đầu năm2Chương I:SỰ ĐIỆN LI3Bài 1:Sự điện li4Bài 2:Axit- bazơ- muối35Bài 3: Sự điện li của nước. pH, chất chỉ axit - bazơ6Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li47Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.8Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.59Bài 6: Bài thực hành số 1: Tính axit- bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.10Kiểm tra 1 tiết6Chương II:NITƠ- PHOTPHO11Bài 7: Nitơ.12Bài 8: Amoniac và muối amoni713Bài 8: Amoniac và muối amoni(tt)14Bài 9: Axit nitric và muối...