/4

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN NGỮ VĂN 6

Upload: NguyenHoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2329|Tải về: 12

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN NGỮ VĂN 6 THCS học: 2011-2012 Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiếtHỌC KÌ IThángBàiPPCTTÊN BÀI DẠY115/8 – 21/81Tiết 1HDĐT: Con Rồng cháu Tiên (Tư tưởng HCM: Đại đoàn

[Ẩn quảng cáo]