/2

phân phối chương trình môn công nghệ 6

Upload: HaThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 424|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 6NĂM HỌC: 2008-2009 Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết)Kiểm tra miệng: 1 cột (hệ số 1)/ HKKiểm tra 15 phút: ít nhất 2 cột (hệ số 1)/ HKKiểm tra 1 tiết: 1 cột ( hệ số 2)/ HKKiểm tra học kì: 1 cột (hệ số 3)/ HKHỌC KÌ INỘI DUNGTSLTTHÔTKT Bài mở đầu11000CHƯƠNG I: MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNHBài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặcBài 2: Lực chọn trang phụcBài 3: Thực hành lựa chọn trang phục (1 tiết)Bài 4 : Sử dụng và bảo quản trang phụcBài 5 : Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản (1 tiết - dạy trọng tâm mũi tới và mũi đột mau)Bài 6 : Thực hành: Cắt khâu túi đựng tiền xu hoặc bao đựng điện thoại di động (3 tiết)Bài 7 : Thực hành: Cắt khâu bao đựng viết hoặc...