/2

phân phối chương trình môn công nghệ 6

Upload: HaThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 812|Tải về: 1

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 6NĂM HỌC: 2008-2009 Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết)Kiểm tra miệng: 1 cột (hệ số 1)/ HKKiểm tra 15 phút: ít nhất 2 cột (hệ số 1)/ HKKiểm tra 1 tiết: 1 cột ( hệ số 2)/ HKKiểm tra học kì: 1 cột (hệ số 3)/ HKHỌC KÌ I

[Ẩn quảng cáo]