Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình môn lịch sử dựa trên chuẩn ktkn và tinh giảm của Bộ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (Theo chuẩn KT-KN và theo chương trình giảm tải) MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) NĂM HỌC 2011 – 2012 Cả năm: 37 Tuần (54 Tiết) Học kì I: 19 Tuần ( 19 Tiết)Học kì II: 18 Tuần ( 35 Tiết)HỌC KÌ ITuầnTiếtChương trìnhTên bài học0101Bài: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶPhần 1: Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành người tối cổ, người tinh khôn.Phần 2: Đời sống vật chất, đời sống tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thuỷ. 0202Bài: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ (Tiếp theo)Phần 3: Vai trò của công cụ bằng kim loại và sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội.Phần 4: Qúa trình tan rã của xã hội thị tộc và nguyên nhân của quá trình đó.0303Bài: XÃ HỘI CỔ ĐẠINội dung 1: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGPhần 1: Tình hình phát...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:108|Tải về:0|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: