Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình môn lịch sử dựa trên chuẩn ktkn và tinh giảm của Bộ

Lượt xem:154|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (Theo chuẩn KT-KN và theo chương trình giảm tải) MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) NĂM HỌC 2011 – 2012 Cả năm: 37 Tuần (54 Tiết) Học kì I: 19 Tuần ( 19 Tiết)Học kì II: 18 Tuần ( 35 Tiết)HỌC KÌ ITuầnTiếtChương trìnhTên bài học0101Bài: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶPhần 1: Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành người tối cổ, người tinh khôn.Phần 2: Đời sống vật chất, đời sống tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thuỷ. 0202Bài: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ (Tiếp theo)Phần 3: Vai trò của công cụ bằng kim loại và sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội.Phần 4: Qúa trình tan rã của xã hội thị tộc và nguyên nhân của quá trình đó.0303Bài: XÃ HỘI CỔ ĐẠINội dung 1: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGPhần 1: Tình hình phát...