/6

Phân phối chương trình môn lịch sử dựa trên chuẩn ktkn và tinh giảm của Bộ

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 263|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (Theo chuẩn KT-KN và theo chương trình giảm tải) MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) NĂM HỌC 2011 – 2012 Cả năm: 37 Tuần (54 Tiết) Học kì I: 19 Tuần ( 19 Tiết)Học kì II: 18 Tuần ( 35 Tiết)HỌC KÌ ITuầnTiếtChương trìnhTên bài học0101Bài: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶPhần 1: Nguồn gốc lo

[Ẩn quảng cáo]