/3

Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 342|Tải về: 0

SỞ GD & ĐT SƠN LA PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) (Áp dụng từ năm học 2009-2010)Cả năm: 37 tuần = 123 tiếtHọc kì I: 19 tuần(15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết = 72 tiết)Học kì II: 18 tuần(15 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 2 tiết = 51 tiết)HỌC KÌ ITuầnTiếtTên bài11- 234- Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác)- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân- Viết bài Làm văn số 1 (Nghị luận xã hội)25678- Tự tình II (Hồ Xuân Hương)- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận- Thao tác lập luận phân tích39-101112- Thương vợ (Trần Tế Xương) + Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương)- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến), - Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)413-141516- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)- Bài...