/3

Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 686|Tải về: 2

SỞ GD & ĐT SƠN LA PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) (Áp dụng từ năm học 2009-2010)Cả năm: 37 tuần = 123 tiếtHọc kì I: 19 tuần(15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết = 72 tiết)Học kì II: 18 tuần(15 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 2 tiết = 51 tiết)HỌC KÌ ITuầnTiếtTên bài11- 234- V

[Ẩn quảng cáo]