Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN6,9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN( Áp dụng từ năm học 2011-2012)MÔN NGỮ VĂN- LỚP 6 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ ITuầnTiếtN ội dungTuần 1Tiết 1Hướng dẫn đọc thêm : Con Rồng cháu Tiên; Tiết 2Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; Tiết 3Từ và cấu tạo từ tiếng Việt; Tiết 4Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.Tuần 2Tiết 5,6Thánh Gióng; Tiết 7Từ mượnTiết 8Tìm hiểu chung về văn tự sự.Tuần 3Tiết 9,10Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Tiết 11Nghĩa của từ; Tiết 12Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.Tuần 4Tiết 13Hướng dẫn đọc thêm:Sự tích hồ Gươm; Tiết 14Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tiết 15, 16Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.Tuần 5Tiết 17,18Viết bài Tập làm văn số 1Tiết 19Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ;...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:120|Tải về:0|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: