Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN6,9

Lượt xem:216|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN( Áp dụng từ năm học 2011-2012)MÔN NGỮ VĂN- LỚP 6 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ ITuầnTiếtN ội dungTuần 1Tiết 1Hướng dẫn đọc thêm : Con Rồng cháu Tiên; Tiết 2Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; Tiết 3Từ và cấu tạo từ tiếng Việt; Tiết 4Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.Tuần 2Tiết 5,6Thánh Gióng; Tiết 7Từ mượnTiết 8Tìm hiểu chung về văn tự sự.Tuần 3Tiết 9,10Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Tiết 11Nghĩa của từ; Tiết 12Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.Tuần 4Tiết 13Hướng dẫn đọc thêm:Sự tích hồ Gươm; Tiết 14Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tiết 15, 16Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.Tuần 5Tiết 17,18Viết bài Tập làm văn số 1Tiết 19Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ;...