/5

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 THCS ( năm 2011-2012)

Upload: LeMinhQuoc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2263|Tải về: 4

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: Từ tiết 1 đến tiết 72Học kì II: Từ tiết 73 đến tiết 140HỌC KÌ ITuần 1:    Tiết 1:  Cổng trường mở ra;                                                                                      Tiết 2: Mẹ tôi;       Tiết 3: Từ ghép;  Tiết 4: Liên kết t

[Ẩn quảng cáo]