Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 THCS ( năm 2011-2012)

Lượt xem:1598|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: Từ tiết 1 đến tiết 72Học kì II: Từ tiết 73 đến tiết 140HỌC KÌ ITuần 1:    Tiết 1:  Cổng trường mở ra;                                                                                      Tiết 2: Mẹ tôi;       Tiết 3: Từ ghép;  Tiết 4: Liên kết trong văn bản.Tuần 2Tiết 5,6 : Cuộc chia tay của những con búp bê;Tiết 7: Bố cục trong văn bản; Tiết 8: Mạch lạc trong văn bản. Tuần 3 Tiết 9 :Những câu hát về tình cảm gia đình; Tiết 10: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người; Tiết 11: Từ láy;  Tiết 12: Quá trình tạo lập văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà.Tuần 4 Tiết 13: Những câu hát than thân; Tiết 14: Những câu hát châm biếm; Tiết 15: Đại từ;  Tiết 16: Luyện tập tạo lập văn bản.Tuần 5Tiết 17: Sông núi nước Nam, Phò giá...