Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

phan phoi chuong trinh ngu van 8

Lượt xem:1348|Tải về:2|Số trang:6 | Ngày upload:10/11/2012

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ I Tiết 1,2: Tôi đi học; Tiết 3 :Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tiết 4: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tiết 5,6: Trong lòng mẹ; Tiết 7: Trường từ vựng; Tiết 8: Bố cục của văn bản.Tiết 9: Tức nước vỡ bờ; Tiết 10: Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Tiết 11,12: Viết bài Tập làm văn số 1.Tiết 13,14:Lão Hạc; Tiết 15: Từ tượng hình, từ tượng thanh; Tiết 16: Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tiết 17 : Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tiết 18: Tóm tắt văn bản tự sự; Tiết 19: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Tiết 20: Trả bài Tập làm văn số 1.Tiết 21,22; Cô bé bán diêmKiểm tra 15...