/6

phan phoi chuong trinh ngu van 8

Upload: NguyenHoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1836|Tải về: 2

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ I Tiết 1,2: Tôi đi học; Tiết 3 :Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tiết 4: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tiết 5,6: Trong lòng mẹ; Tiết 7: Trường từ vựng; Tiết 8: Bố

[Ẩn quảng cáo]