Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

phan phoi chuong trinh ngu van 8

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ I Tiết 1,2: Tôi đi học; Tiết 3 :Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tiết 4: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tiết 5,6: Trong lòng mẹ; Tiết 7: Trường từ vựng; Tiết 8: Bố cục của văn bản.Tiết 9: Tức nước vỡ bờ; Tiết 10: Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Tiết 11,12: Viết bài Tập làm văn số 1.Tiết 13,14:Lão Hạc; Tiết 15: Từ tượng hình, từ tượng thanh; Tiết 16: Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tiết 17 : Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tiết 18: Tóm tắt văn bản tự sự; Tiết 19: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Tiết 20: Trả bài Tập làm văn số 1.Tiết 21,22; Cô bé bán diêmKiểm tra 15...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:927|Tải về:1|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: