/2

Phân phối chương trình Ngữ văn 8

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 321|Tải về: 0

Phân phối chương trình ngữ văn 8 Học kì I Tiết Tên bài học 1 + 2 Tôi đi học 3 Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ 4 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản 5 + 6 Trong lòng mẹ 7 Trường từ vựng 8 Bố cục của văn bản 9 Tức nước vỡ bờ 10 Xây dựng đoạn văn trong văn bản 11 + 12 Viết bài tập làm văn số 1 13 + 14 Lão Hạc 15 Từ tượng hình, từ tượng thanh 16 Liên kết các đoạn văn trong văn bản 17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 18 Tóm tắt văn bản tự sự 19 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 20 Trả bài tập làm văn số 1 21 + 22 Cô bé bán diêm 23 Trợ từ, thán từ 24 Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 25 + 26 Đánh nhau với cối xay gió 27 Tình thái từ 28 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 29 + 30 Chiếc lá cuối cùng 31 Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) 32 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 33 + 34 Hai cây phong 35 + 36 Viết bài Tập làm văn số 2 37 Nói quá 38 Ôn tập truyện kí Việt Nam 39 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 40 Nói giảm, nói tránh 41 Kiểm tra Văn 42 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm 43 Câu ghép 44 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh 45 Ôn dịch thuốc lá 46 Câu ghép (tiếp) 47 Phương pháp thuyết minh 48 Trả bài kiểm tra Văn; bài Tập làm văn số 2 49 Bài toán dân số 50 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 51 Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 52 Chương trình địa phương (phần Văn) 53 Dấu ngoặc kép 54 Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng 55 + 56 Viết bài Tập làm văn số 3 57 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 58 Đập đá ở Côn Lôn 59 Ôn luyện về dấu câu 60 Kiểm tra tiếng Việt 61 Thuết minh một thể loại văn học 62 Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội 63 Ôn tập tiếng Việt 64 Trả bài Tập làm văn số 3 65 Ông đồ 66 Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà 67 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 68 + 69 Kiểm tra tổng hợp học kì I 70 + 71 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ 72 Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì I