Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phân phối chương trình Ngữ văn 8

Lượt xem:250|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:17/07/2013

Phân phối chương trình môn : Ngữ văn 8 Cả năm: 37 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết Học kỳ II: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết Tuần Bài Tiết Tên bài Tuần Bài Tiết Tên bài 1 1 1 Tôi đi học 11 10 11 41 Kiểm tra văn  2 Tôi đi học  42 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi  3 Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ  43 Câu ghép  4 Tính thống nhất về chủ đề của VB  44 Tìm hiểu chung về VB thuyết minh 2 2 5 Trong lòng mẹ 12 11 12 45 Ôn dịch thuốc lá  6 Trong lòng mẹ  46 Câu ghép (Tiếp)  7 Trường từ vựng  47 Phương pháp thuyết minh  8 Bố cục của văn bản  48 Trả bài KT văn, TLV số 2 3 3 9 Tức nước vỡ bờ 13 13 14 49 Bài toán dân số  10 Xây dựng đoạn văn trong VB  50 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm  11 Viết bài TLV số 1  51 Đề văn TMQ cách làm bài văn TM  12 Viết bài TLV số 1  52 Chương trình địa phương (văn) 4 4 13 Lão Hạc 14 14 53 Dấu ngoặc kép  14 Lão Hạc  54 Luyện nói: TM 1 thứ đồ dùng  15 Từ tượng hình, từ tượng thanh  55 Viết bài TLV số 3  16 Liên kết các đoạn văn trong VB  56  5 5 17 Từ ngữ địa phương BNXH 15 15 57 Vào nhà ngục Quảng Đông c’ tác  18 Tóm tắt văn bản tự sự  58 Đập đá ở Côn Lôn  19 Luyện tập tóm tắt VB tự sự  59 Ôn luyện về dấu câu  20 Trả bài TLV số 1  60 Kiểm tra Tiếng Việt 6 6 21 Cô bé bán diêm 16 15 16 61 TM một thể loại văn học  22 Cô bé bán diêm  62 Muốn làm thằng cuội  23 Trợ từ, thán từ  63 Ôn tập Tiếng Việt  24 Miêu tả và biểu cảm trong VB tự sự  64 Trả bài TLV số 3 7 7 25 Đánh nhau với cối xay gió 17 65 Hai chữ nước nhà  26 Đánh nhau với cối xay gió  66   27 Tình thái từ  67 Kiểm tra tổng hợp kỳ I  28 Luyện tập viết đoạn văn tự sự…  68  8 8 29 Chiếc lá cuối cùng 18 69 HĐNV: Làm thơ 7 chữ  30 Chiếc lá cuối cùng  70   31 Chương trình địa phương (TV)  71 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  32 Lập dàn ý cho đoạn văn tự sự…  72 Trả bài kiểm tra tổng hợp 9 9 33 Hai cây phong 19 73 Học kỳ II Nhớ rừng  34 Hai cây