/3

Phân phối chương trình Ngữ văn 8

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 558|Tải về: 0

Phân phối chương trình môn : Ngữ văn 8 Cả năm: 37 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết Học kỳ II: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết Tuần Bài Tiết Tên bài Tuần Bài Tiết Tên bài  1 1 1 Tôi đi học 11 10 11 41 Kiểm tra văn    2 Tôi đi học  

[Ẩn quảng cáo]