/13

Phân phối chương trình Ngữ văn THCS năm học 2011 - 2012 ( cập nhật sau khi giảm tải )

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 252|Tải về: 1

Những vấn đề cần chú ý   1. Thực hiện theo thứ tự của các bài trong sách giáo khoa (SGK) và phân phối  thời lượng của Khung phân phối chương trình (KPPCT), do SGK Ngữ văn THCS được viết tích hợp chặt chẽ, nếu thay đổi sẽ phá vỡ tính chỉnh thể và gây khó khăn cho việc tích hợp.   2. KPPCT này không phân chia cụ thể thời lượng cho từng bài và từng phân môn. Về cơ bản, thời lượng chia cho cụm bài trong tuần, mỗi cụm bài có 3 phân môn: Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn hoặc chỉ có 2 trong 3 phân môn trên.  3. Trên cơ sở KPPCT và thực tế dạy học ở từng địa phương, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trường học có thể điều chỉnh một cách hợp lý thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau theo thơì lượng dành cho...