/13

Phân phối chương trình Ngữ văn THCS năm học 2011 - 2012 ( cập nhật sau khi giảm tải )

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 465|Tải về: 2

Những vấn đề cần chú ý   1. Thực hiện theo thứ tự của các bài trong sách giáo khoa (SGK) và phân phối  thời lượng của Khung phân phối chương trình (KPPCT), do SGK Ngữ văn THCS được viết tích hợp chặt chẽ, nếu thay đổi sẽ phá vỡ tính chỉnh thể và gây khó khăn cho việc tích hợp.   2. KPPCT này không p

[Ẩn quảng cáo]