/2

Phân phối chương trình sinh 11

Upload: BuiThanhKhoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 517|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMôn: Sinh học 11 - CT Chuẩn.Cả năm: 52 tiết - 37 tuầnHọc kỳ I: 27 tiếtHọc kỳ II: 25 tiếtTuầnTiếtNội dung dạy học0101PHẦN BỐN: SINH HỌC CÁ THỂChương I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật.Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

[Ẩn quảng cáo]