/3

Phân phối chương trình Sinh học 11 Cơ bản

Upload: BuiThanhKhoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 446|Tải về: 0

Phân trình sinh 11(Áp dụng từ năm học 2008 – 2009)Cả năm 37 tuần – 52 tiếtHọc kì I: 19 tuần – 27 tiết(11 tuần đầu:1 tiết/tuần, 8 tuần tiếp theo: 2 tiết/ tuần)Học kì II: 18 tuần – 25 tiết(9 tuần đầu:1 tiết/tuần, 8 tuần tiếp theo: 2 tiết/ tuần)I.PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHPHẦN BỐN: SINH HỌC CƠ THỂHỌC KÌ IC

[Ẩn quảng cáo]