/3

Phân phối chương trình Sinh học 11 Cơ bản

Upload: BuiThanhKhoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 289|Tải về: 0

Phân trình sinh 11(Áp dụng từ năm học 2008 – 2009)Cả năm 37 tuần – 52 tiếtHọc kì I: 19 tuần – 27 tiết(11 tuần đầu:1 tiết/tuần, 8 tuần tiếp theo: 2 tiết/ tuần)Học kì II: 18 tuần – 25 tiết(9 tuần đầu:1 tiết/tuần, 8 tuần tiếp theo: 2 tiết/ tuần)I.PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHPHẦN BỐN: SINH HỌC CƠ THỂHỌC KÌ IChương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG(15 tiết lí thuyết, 1 tiết bài tập, 4 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra)A. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTTiết 1: 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄTiết 2: 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂYTiết 3: 3: THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁTiết 4:4: CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNGTiết 5:5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬTTiết 6: Bài 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo)Tiết 7: 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI...