Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/112

Phân phối chương trình THCS

Lượt xem:447|Tải về:2|Số trang:112 | Ngày upload:09/11/2012

Tài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHTRUNG HỌC CƠ SỞMôn: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Âm nhạc, Công nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Mĩ thuật, Ngữ văn, Sinh học, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Vật lý27-11-2010 Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011MỤC LỤCMỤC LỤC..... 1A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG..... 4I. Về Khung phân phối chương trình ..... 4II. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn ..... 4III. Thực hiện các hoạt động giáo dục ..... 4IV. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ..... 5V. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (như hướn dẫn tại côn v n số 5977/ -GDTrHn 07/7/2008)..... 6B. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ..... 6I. ĐỐI VỚI HĐGDNGLL ..... 61. Tổ chức thực hiện hoạt động ..... 62. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL ..... 63. Đánh giá kết quả...