/3

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOAN 9 GIẢM TẢI CỤC HAY

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 268|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9 (Theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và khung PPCT của Bộ GD&ĐT) PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC CẢ NĂM 14O tiết ĐẠI SỐ 70 tiết HÌNH HỌC 70 tiết  HK I : 19 tuần (72 tiết) 36 tiết 36 tiết   18 tuần đầu x 2 = 36 tiết 18 tuần đầu x 2 = 36 tiết  HK II

[Ẩn quảng cáo]