/9

Phân phối chương trình văn 7

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 453|Tải về: 0

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Cuộc chia tay của những con búp bê;Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong

[Ẩn quảng cáo]