/15

phan thuc dai so

Upload: NguyenCuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 401|Tải về: 1

Kiểm tra bài cũ Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: Bài 1: a) Cho phân thức . Hẵy nhân tử và mẫu của phân thức này với x+2 . So sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. So sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. Tiết 23 Tính chất cơ bản của phân thức

[Ẩn quảng cáo]