Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

phan thuc dai so

Lượt xem:193|Tải về:0|Số trang:15 | Ngày upload:18/07/2013

Kiểm tra bài cũ Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: Bài 1: a) Cho phân thức . Hẵy nhân tử và mẫu của phân thức này với x+2 . So sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. So sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. Tiết 23 Tính chất cơ bản của phân thức. Bài 2: 2. Qui tắc đổi dấu. Bài 2: 2. Qui tắc đổi dấu. Chọn câu trả lời đúng: Bài 5: 2. Qui tắc đổi dấu. Dùng qui tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống: x - 4 x - 5 Bài 4-SGK-Tr38: 2. Qui tắc đổi dấu. 3. Luyện tập - Củng cố. Đúng (Hùng) Sai,sửa: Hoặc (Giang) Đúng (Huy) Sai,sửa: Hoặc Hoặc Bài 6: 2. Qui tắc đổi dấu. 3. Luyện tập - Củng cố. Tiết 23 Tính chất cơ bản của phân thức. 1. Tính chất cơ bản của phân thức 2. Qui tắc đổi dấu. 3. Luyện tập - Củng cố. 4. Hướng dẫn về nhà. Nắm vững tính chất cơ bản Của phân thức và qui tắc đổi dấu. Làm bài tập: 5; 6 (SGK - Tr38), 4; 5; 6; 7; 8 (SBT - Tr16, 17). Đọc trước bài: " Rút gọn phân thức". Tôi xin trân thành cảm ơn Ban giám khảo Các thầy cô, giáo Cùng toàn thể các em học sinh Hoan hô, bạn đã trả lời đúng.Bạn thật giỏi. Thật đáng tiếc, bạn trả lời sai rồi. Bạn hẵy cố gắng trong lần sau nhé!