/25

Phân tích các tác phẩm của Ngô Tất Tố (Hay)

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 5697|Tải về: 55

BÌNH LUẬN “TẮT ĐÈN, VIỆC LÀNG, LỀU CHÕNG” CỦA NGÔ TẤT TỐNHÓM 3_LỚP 06V1A. TẮT ĐÈNHoàn cảnh sáng tác Ngô Tất Tố viết Tắt đèn năm 1937, vào năm này lụt lội xảy ra liên miên gây nên mất mùa đói kém, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, bế tắc đặc biệt là người nông dân. Vì vậy, vấn đề nông dân đấu tranh chố

[Ẩn quảng cáo]