/25

Phân tích các tác phẩm của Ngô Tất Tố (Hay)

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4770|Tải về: 47

BÌNH LUẬN “TẮT ĐÈN, VIỆC LÀNG, LỀU CHÕNG” CỦA NGÔ TẤT TỐNHÓM 3_LỚP 06V1A. TẮT ĐÈNHoàn cảnh sáng tác Ngô Tất Tố viết Tắt đèn năm 1937, vào năm này lụt lội xảy ra liên miên gây nên mất mùa đói kém, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, bế tắc đặc biệt là người nông dân. Vì vậy, vấn đề nông dân đấu tranh chống lại chính sách sưu thuế, áp bức bốc lột của bọn thực dân, quan lại, địa chủ, cường hào, đòi cải thiện đời sống cho người dân cày là một vấn đề lớn, trọng tâm của cách mạng. Đó là một đề tài lớn, phổ biến của văn học, nơi để lại những thành tựu nghệ thuật sáng giá trong văn nghiệp của những nhà văn tên tuổi: Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan…tuy vậy, không một cây bút nào đề cập đến vấn đề nông dân  một cách thiết tha, tập trung như...