/18

Phân tích tính nhạc của thơ

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 424|Tải về: 1

X .PH ÂN T ÍCH NHAC : 1.Phân tích nhạc thơ về mặt tiết tấu:- Tiết tấu là do sự luân phiên những mặt đối lập của các thuộc tính âm thanh ngôn ngữ. Nghĩa là một trong hai mặt đối lập của chúng (cao- thấp, dài- ngắn, mạnh- nhẹ) luân phiên trong một khoảng thời gian nào đấy tạo nên.- Các yếu tố tạo nên

[Ẩn quảng cáo]