Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phản ứng trao đổi ion...

Lượt xem:131|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Tiết 06 – Bài 4 PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: HS hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li. 2. Về kĩ năng: HS vận dụng điều kiện viết pt phản ứng và làm các bài tập liên quan. 3. Về thái độ tình cảm: Rèn luyện đức tính cẩn thận nghiêm túc trong khâu làm bài tập. II. CHUẨN BỊ GV: Hóa chất và một số ống nghiệm để biểu diễn các thí nghiệm AgNO3 + HCl, Na2CO3 + HCl, và NaOH + HCl, chỉ thị màu PP cùng một số dụng cụ hóa chất cần thiết khác. HS: đọc kĩ trước bài ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP GV: Đàm thoại kết hợp các phương tiện trực quan từ thí nghiệm HS: Thảo luận từ kết quả quan sát được để kết luận vấn đề IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định lớp – kiểm tra bài cũ HS1: Axit, bazơ, muối, hidroxit lưỡng tính là gì? Hãy viết pt phản ứng hóa học chứng minh Al(OH)3 và Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính HS2: ddA có thể tích 300 ml được hòa tan 1,47 g H2SO4, dd B có thể tích 700 ml được hòa tan bởi 0,28g NaOH. Xác định pH của 2 dd trên. ở các dd trên chỉ thị màu quỳ và PP có màu gì? 12 2. Vào tiết dạy mới Câu dẫn: trong dung dịch, các ion nào có thể cùng tồn tại với nhau, những ion nào sẽ phản ứng vời nhau và phản ứng nhe thế nào? Hôm nay chúng ta nghiên cứu về … 2 NỘI DUNG BÀI DAY HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ  I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG… 1. Phản ứng tạo thành có chất kết tủa Xét TN: AgNO3 + HCl Giải thích: Trong dung dịch các chất tồn tại: AgNO3 Ag+ + NO3- HCl H+ + Cl- HNO3 H+ + NO3- Do đó phản ứng được viết dưới dạng ion: Ag+ + NO3- + H+ + Cl- H+ + NO3- + AgCl Ta co thể thu gọn như sau: Ví dụ: NaOH + FeCl2 ……………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... Pb(NO3)2 + Na2S……………………… ………………………………………………... ………………………………………………... 2. Phản ứng tạo thành có chất điện li yếu Xét TN: HCl + NaOH  Ví dụ: CH3COONa + HCl…………………… ………………………………………………... ………………………………………………... NH4Cl + NaOH………………………. ………………………………………………... ………………………………………………... 3. Phản ứng tạo thành có chất khí Xét TN: HCl + Na2CO3  Ví dụ: H2SO4 + Na2SO3……………………… ………………………………………………... ………………………………………………... HCl + Na2S…………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... II. kẾT LUẬN 1. Phản ứng xảy ra trong dd các chất điện li là phản ứng giữa các ion 2. Điều kiện để xảy ra phản ứng…. HĐ1: GV: Làm thí nghiệm biểu diễn cho phản ứng AgNO3 + HCl. HS: viết pt phản ứng dưới dạng phân tử và viết pt điện li của các chất. GV: từ pt điện li các chất GV viết pt phản ứng dưới dạng ion và hướng dẫn học sinh viết pt ion thu gọn. HS: lấy ví dụ thêm: NaOH + FeCl2 Pb(NO3)2 + Na2S HĐ2: GV: Làm thí nghiệm biểu diễn cho phản ứng NaOH + HCl có chỉ thị PP làm kiểm chứng cho phản ứng xảy ra. HS: quan sát và hoàn thành các loại phương trình phản ứng phân tử, ion và ion thu gọn. HS: làm thêm ví dụ HĐ3: GV: Làm thí nghiệm biểu diễn cho phản ứng Na2CO3 + HCl. HS: quan sát và hoàn thành các loại phương trình phản ứng phân tử, ion và ion thu gọn. HS: làm thêm ví dụ HĐ4: GV: Kết luận và hỏi học sinh về điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?. HS: …sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc khí, hoặc điện li yếu.  3. Củng cố và mở rộng GV củng cố luôn ở phẩn kết luận: Mở rộng GV hướng dẫn học sinh làm các bài tập 5, 6 SGK trang 20  4. Dặn dò Về nhà làm các bài tập SGK, học kĩ bài đọc trước bài tiếp theo.  V. RÚT KINH NGHIỆM