/2

Phản ứng trao đổi ion...

Upload: VanTit.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 334|Tải về: 0

Tiết 06 – Bài 4 PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: HS hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li. 2. Về kĩ năng: HS vận dụng điều kiện viết pt phản ứng và làm các bài tập liên quan. 3. Về thái độ tình cảm: Rèn l

[Ẩn quảng cáo]